Belangengroepen

Voor het beschermen van het milieu en de omgeving, zijn er omstandigheden waarbij een oplossing moet worden gezocht. Denk aan het omgaan met vervuiling in de grond, of aan een landschappelijke inpassing van wegen, fietspaden en andere voorzieningen. Belangengroepen of bedrijven in de cultuurtechnische sector hebben mogelijk baat bij een slimme oplossing voor hun omgeving.

Minder overlast voor het milieu

GeoCrete® is zo’n innovatieve oplossing. Met GeoCrete® kan een pad, weg of bekleding worden aangelegd waarbij de aanwezige grond wordt gebruikt. Dit is kostenverlagend wat betreft de aanleg en het onderhoud. Het snelle proces transformeert grond of klei op een efficiënte manier tot een constructieve bekleding of funderingsmateriaal. Het proces vereist geen grondverplaatsing. Dit heeft als voordeel dat er minder overlast is voor de omgeving en het milieu. De onderhoudskosten van de weg of constructie worden verlaagd en ook zijn er minder primaire en energieverbruikende grondstoffen nodig. Een constructie met GeoCrete® is volledig herbruikbaar.

Toepassingen

 • het verhogen van de draagkracht van slappe grond of klei
 • zandwegen en landelijke wegen
 • funderingen onder asfaltwegen en bouwwegen
 • wegverbreding door stabilisatie van de berm
 • wegen, fietspaden en onderhoudswegen rondom dijken
 • fundaties voor tijdelijke of permanente huisvesting (evenemententerreinen)
 • natuurlijke verharding zoals wegen naar windmolens en kavelpaden
 • tijdelijke kraanopstelplaatsen
 • bedrijfsterreinen waaronder optimalisatie van de constructie en het voorkomen van verzakkingen
 • het maken van funderingsplateaus met gebruikmaking van aanwezige grond
 • oplossingen voor faalmechanismen bij dijken
 • constructies van zwaarbelaste verhardingen, zoals containerterminals, vrachtwagenopstelplaatsen

Voordelen

 • sneller
 • kostenverlagend
 • geen grondverplaatsing nodig
 • minder primair materiaal nodig
 • betere krachtafdracht
 • minder overlast en CO2
 • herbruikbaar

Heeft u als cultuurtechnisch bedrijf interesse in deze duurzame manier van stabiliseren? Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Ook als u bij een project betrokken bent als beheerder, omwonende of belanghebbende vanuit een werkgroep of belangenvereniging: wij denken graag mee over een oplossing en geven antwoord op uw vraag. Neem contact op!

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.