Aanleg van transportroutes en opslagplaatsen in de haven van Malabo, Equatoriaal Guinea

In Equatoriaal-Guinea is gepland om het K5-oliecentrum in de buurt van de hoofdstad Malabo op het eiland Bioko te vergroten. De uitbreiding van het projectgebied moet worden uitgevoerd door middel van een landaanwinningsmaatregel. Hiervoor moet oceaanzand met hydraulische pompen in het gebied van het dok worden gespoeld. Het gebruikte materiaal is oceaanzand van vulkanische oorsprong. Vanwege de verwachte belasting is een GeoCrete ST-stabilisatie gepland voor de funderingslaag. Op basis van empirische waarden worden statische vervormingsmodules van 300 tot 400 MN / m2 verwacht na 28 dagen op de aldus gecreëerde belasting- en vorst beschermings-laag.

Het constructief stabiliseren met GeoCrete®   is een absoluut goede oplossingen om met cementproducenten het toepassingsgebied uit te breiden en ook de Co2 uitstoot te verlagen en efficiënter om te gaan met beton en asfalt. Een goede weg heeft een maatschappelijk en economische functie  waardoor deze innovatieve techniek goed past in doelstellingen van overheden en engineeringsbureaus.   

GeoCrete® heeft een hoge elasticiteit modulus en verhoogt de druksterkte doordat zuren in de grond worden geneutraliseerd.

Constructieve stabilisatie heeft het voordeel dat er aan gerekend kan worden en de eigenschappen bijdragen aan de gehele constructie. Er is geen afgraving nodig, minder gebruik van primaire granulaten en een veel lagere CO2 uitstoot dit leidt tot lagere kosten voor aanleg onderhoud en herstel.

Heeft u een project of wilt u meer weten over de eigenschappen van Geocrete, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.