De Overheid

Wereldwijd neemt de behoefte toe om de infrastructuur te verbeteren. Vaak zijn bouwstoffen duur en moeilijk verkrijgbaar. Ook het gebruik van primaire bouwstoffen staat steeds meer onder druk. Door nieuwe technologieën wordt gerecycled granulaat, oud asfalt of betonpuin opgewaardeerd om volledig circulair te worden hergebruikt.

GeoCrete® voor verbeteren van infrastructuur GeoCrete® sluit hier helemaal op aan. Dit minerale cementadditief voor constructieve stabilisaties is innovatief en biedt veel voordelen. Zo kan grondverplaatsing worden voorkomen. Afvoer is namelijk niet noodzakelijk als de grond of klei geschikt is om te transformeren tot een constructief bouwmateriaal, of als er sprake is van vervuiling met metaalhoudende verbindingen. Ook kan de aanwezige grond worden gebruikt als funderings- of bekledingsmateriaal met hoge materiaal eigenschappen.

Toepassingen

 • zandwegen en landelijke wegen
 • funderingen onder asfaltwegen
 • wegverbredingen
 • wegen, fietspaden en onderhoudswegen rondom dijken
 • fundaties voor tijdelijke (evenemententerreinen) of permanente huisvesting
 • natuurlijke verharding zoals wegen naar windmolens en kavelpaden
 • een tijdelijke kraanopstelplaats
 • bedrijfsterreinen waaronder optimalisatie van de constructie en het voorkomen van verzakkingen
 • het maken van funderingsplateaus met gebruikmaking van aanwezige grond
 • oplossingen voor faalmechanismen bij dijken
 • zwaarbelaste verhardingen en constructies, zoals containerterminals, vrachtwagenopstelplaatsen

Voordelen

 • sneller
 • kostenverlagend
 • geen grondverplaatsing nodig
 • minder primair materiaal nodig
 • betere krachtafdracht
 • minder overlast en CO2
 • herbruikbaar

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.