Grondstabilisatiebedrijven

Traditioneel wordt een grondstabilisatie uitgevoerd om de grond te verbeteren tot een draagkracht met een minimale druksterkte 1 N/mm2. Bij deze grondverbetering worden van oudsher kalk of speciale binders toegepast. GeoCrete® is een innovatieve oplossing voor grondstabilisatie. Met dit minerale additief worden de eigenschappen van een cementgebonden stabilisatie verhoogd. Zo wordt een hoge elasticiteit én een hoge druksterkte verkregen. Met de ontwerpparameters vanuit het vooronderzoek, kan de totale constructie worden geoptimaliseerd en worden de kosten verlaagd.

Eigenschappen van GeoCrete®

De eigenschappen van GeoCrete® bevinden zich in de ruimte tussen traditionele stabilisaties, grondverbetering en gestabiliseerd zand en de eigenschappen van beton. Door het gebruik van de aanwezige grond, eventueel gerecycled materiaal en beton, wordt er minder primair materiaal gebruikt. Dit heeft als voordeel dat de energiekosten bij aanleg en hergebruik veel lager zijn dan bij traditionele methoden het geval is.

GeoCrete® voor grondstabilisatie bedrijven

Voor grondstabilisatiebedrijven biedt deze technologie voor grondverbetering en grondstabilisatie een kans om de activiteiten uit te breiden met nieuwe toepassingen, en eerder betrokken te raken bij projecten met verschillende toepassingen voor wegen, verhardingen en dijken. Naast oppervlakte stabilisatie zijn meer methoden voor stabilisatie mogelijk.

Toepassingen

 • zandwegen en landelijke wegen
 • funderingen onder asfaltwegen
 • wegverbredingen
 • wegen, fietspaden en onderhoudswegen rondom dijken
 • fundaties voor tijdelijke (evenemententerreinen) of permanente huisvesting
 • natuurlijke verharding zoals wegen naar windmolens en kavelpaden
 • een tijdelijke kraanopstelplaats
 • bedrijfsterreinen waaronder optimalisatie van de constructie en het voorkomen van verzakkingen
 • het maken van funderingsplateaus met gebruikmaking van aanwezige grond
 • oplossingen voor faalmechanismen bij dijken
 • zwaarbelaste verhardingen en constructies, zoals containerterminals, vrachtwagenopstelplaatsen

Voordelen

 • sneller
 • kostenverlagend
 • geen grondverplaatsing nodig
 • minder primair materiaal nodig
 • betere krachtafdracht
 • minder overlast en CO2
 • herbruikbaar

Wij nodigen bedrijven, die werkzaam zijn in de grondstabilisatie, uit om contact op te nemen voor projecten en de juiste toepassing van GeoCrete®.

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.