Parkeerplaats Chociano cemetary Polen

Parkeerplaats Chociano cemetary Polen.

De toepassing van GeoCrete® in cementgebonden constructieve stabilisatie als fundering onder parkeerplaatsen in verschillende projecten in het buitenland.

In Polen zijn veel terreinen onverhard of worden voorzien van gravel of een bovenlaag van gebroken puin.  Na strenge winters of regenval ontstaan gaten en de zogenaamde “put hole s”   Het gevolg is een oppervlak met vele gaten en plaatselijke herstellingen. Naast veel geld voor reparatie en onderhoud leidt dit schade aan auto s  en levensgevaarlijke situaties.

Een goed voorbeeld van hoe het beter kan is de aanleg van een nieuwe duurzame parkeer plaats voor Chociano  cemetary Poland.

Hierbij is de afwatering in het midden uitgevoerd door het plaatsen van een lijngoot.  Het gestabiliseerde oppervlak is afgewerkt met een chipping.

Het constructief stabiliseren met GeoCrete®   is in het buitenland een absoluut goede oplossingen om met cementproducenten het toepassingsgebied uit te breiden en ook de Co2 uitstoot te verlagen en efficiënter om te gaan met beton en asfalt. Een goede weg heeft een maatschappelijk en economische functie  waardoor deze innovatieve techniek goed past in doelstellingen van overheden en engineeringsbureaus.   

GeoCrete® heeft een hoge elasticiteis modulus en verhoogt de druksterkte doordat zuren in de grond worden geneutraliseerd.

Constructieve stabilisatie heeft het voordeel dat er aan gerekend kan worden en de eigenschappen bijdragen aan de gehele constructie. Er is geen afgraving nodig, minder gebruik van primaire granulaten en een veel lagere CO2 uitstoot dit leidt tot lagere kosten voor aanleg onderhoud en herstel.

Heeft u een project of wilt u meer weten over de eigenschappen van Geocrete, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.