Over ons

Let’s stabilize the earth

GeoCrete® is ontwikkeld door TIMAB Magnesium, een onderdeel van de Roullier Groep uit Frankrijk. Sinds 1959 voldoen de teams van Groupe Roullier aan de reële behoeften van de industrie in de sector. Onze constante drive om te innoveren zorgt voor de perfecte balans tussen historische kennis en technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Met GeoGrete® wordt onnodig afgraven en transport voorkomen en kunnen infrastructuren duurzaam worden aangelegd met minder gebruik van primaire grondstoffen, minder Co2 en een efficiënter gebruik van beton en asfalt.

Toepassingen zijn wegen, verhardingen, funderingen, dijkbekleding en erosiebescherming. Met onze expertise dragen wij graag bij aan nieuwe toepassingen, de aanleg van veilige wegen, het verhogen van veiligheid tegen wateroverlast en meer duurzame constructies.

Hiervoor hebben we GeoCrete® ontwikkeld. Een innovatieve techniek voor stabiliseren die – in vergelijking met traditionele funderingen en verhardingen – sneller, goedkoper én beter voor het milieu is. Er ontstaat een stabiele fundering met een betere krachtafdracht die minder gevoelig is voor trillingen en vochthuishouding. Dit verhoogt de duurzaamheid en leidt tot lagere kosten bij aanleg en onderhoud van constructies.

De slappe grond of aanwezige klei wordt omgevormd tot constructief materiaal met hoge materiaaleigenschappen. Bijvoorbeeld met een hogere druksterkte en elasticiteit dan de zeer lage traditionele stabilisaties met kalk en een lagere sterkte dan beton, zodat met een lagere energiebelasting een constructie gemaakt kan worden die herbruikbaar is.

Het transformeren van aanwezig materiaal leidt tot een lager gebruik van primaire bouwstoffen en een stabielere ondergrond met een goede krachtafdracht. Hierdoor neemt de duurzaamheid van constructies sterk toe.

 

Gepatenteerd cementadditief voor stabiliseren

GeoCrete® is een gepatenteerd cementadditief voor het behandelen van grond. Dit minerale product wordt geproduceerd TIMAB Magnesium. GeoCrete® neutraliseert zuren in de bodem en bevordert de cementhydratatieprocessen. De structurele veranderingen en de vorming van nieuwe mineralen tijdens de cementhydratatie, verbetert de druksterkte, de statische en dynamische elasticiteitsmodulus, de buigtreksterkte en de vorstbestendigheid van de grond aanzienlijk. Zo kunnen specifieke bodems, zoals een kleibodem, slappe grond of grond die is vervuild met metalen, worden omgezet tot een stabiel oppervlak.

Wegen

Verhardingen, wegen en wegverbredingen zijn met GeoCrete® slimmer uit te voeren. Zo is het proces van constructief stabiliseren zeer tijdbesparend: het is vier tot vijf keer sneller dan de traditionele methode. Een weg met een enkele rijstrook van één kilometer is gemakkelijk te stabiliseren in één enkele dag. In Nederland en in het buitenland wordt deze innovatieve methode met succes toegepast voor zwaar belastbare verhardingen. Lees meer over wegen met GeoCrete®.

Dijken

GeoCrete® biedt verschillende oplossingen tegen faalmechanismen van dijken. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd met dijken waarbij GeoCrete® zich succesvol heeft bewezen. Zo leidt agressief zeewater niet tot aantasting van de constructie en is er jarenlange ervaring in constructies.

Als fundering onder wegen en binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma is constructief stabiliseren met GeoCrete® voor meerdere toepassingen een slimme oplossing. Lees meer over dijken met GeoCrete®.

Fundaties

Met GeoCrete® worden fundaties met een hoge duurzaamheid verkregen, gebruikmakend van de aanwezige grond. Het cementadditief verhoogt de treksterkte en elasticiteit van een cementgebonden stabilisatie. Het oppervlak van de fundering heeft een hoge draagkracht en een betere spreiding van krachten naar de ondergrond.

Het voorkomt transport en verlaagt C02 en het gebruik van primaire bouwstoffen.

Lees meer over fundaties met GeoCrete®. Neem contact met ons op voor uw project!

IMMOBILISEREN

Op locaties met vervuilingen vanuit de industriële activiteiten uit het verleden of het heden, zoals bij de mijnbouwindustrie, kan GeoCrete® een bijdrage leveren aan het immobiliseren van metalen. Door het neutraliseren of het binden wordt verdere vervuiling in de bodem of naar het grondwater gestopt en het verder uitlogen tegengegaan. Dit vraagt om specialistisch onderzoek.

Onze missie

“Ons doel is met dit innovatieve additief GeoCrete® de bodem vorm te geven voor toekomstige generaties. Door de aanwezige grond met behulp van GeoCrete® en een lage dosering cement (gemixt product) om te vormen tot een bekleding, fundering of constructie, dragen wij bij aan een lagere milieubelasting en het verhogen van de duurzaamheid van constructies voor wegen, bouw en veiligheid tegen wateroverlast.

Milieuvoordelen zijn minder C02 door minder transport, een lager gebruik van primaire grondstoffen, meer circulair en hergebruik, en het tegengaan van uitlogen van metalen.

Door immobiliseren en constructief stabiliseren dragen wij bij aan een veiligere leefomgeving, een betere bereikbaarheid en een hogere duurzaamheid en veiligheid tegen wateroverlast.”

“Ons doel is om infrastructuren te verbeteren en daarmee de veiligheid en toegankelijkheid te vergroten. Dit doen wij door ons additief in te zetten voor een nieuwe innovatieve stabilisatietechniek. Constructief stabiliseren en daarbij de eigenschappen meenemen in het ontwerp van constructies. Deze slimme werkmethode biedt veel voordelen: het is sneller, goedkoper en beter voor de omgeving en het milieu.”

De voordelen van Geocrete

 • Verhoogt de treksterkte en elasticiteit van een cementgebonden stabilisatie
 • Zeer lange duurzaamheid van minimaal meer dan 10 jaar
 • Zeer tijdbesparend aanleg wegen want 4 tot 5 keer sneller dan de traditionele methode. 1 KM single lane gemakkelijk stabiliseren in een enkele dag
 • Economisch en tijdbesparend gunstig alternatief voor andere bouwmaterialen en methoden
 • Hoge draagkracht en betere spreiding van krachten naar de ondergrond
 • Geen afvoer van grond, stortkosten en aanvoer van nieuwe bouwstoffen.
 • Gebruik van materiaal ter plaatse
 • Volledig recyclebaar
 • Vermindering van nederzettingen en scheuren
 • Minder risico op schade, verlaagd periodiek onderhoud en lagere onderhoudskosten
 • Reductie van de dikte van de bovenste lagen en het dragen van jassen
 • Een absoluut milieuvriendelijke technologie.
 • Minder belastend voor het milieu, minder CO2
 • Kan gebruikt worden voor vrijwel elke bodem, in alle weers- en temperatuuromstandigheden. Variërend van 5 tot 60 graden Celsius
 • Wereldwijd geteste en bewezen technologie met sterke internationale referenties. Over een periode van meer dan 2 decennia
 • Loogt niet uit, is permeabel en ook geschikt voor vloeistofdichte constructies en voorzieningen.

 

 

 

 

 

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.