Milieu&Industrie

In binnen- en buitenland komt het voor dat grond vervuild is met metalen door industrie en mijnen.  Deze metalen kunnen ook zitten in reststromen.   Timab levert producten gebaseerd op magnesium om uitloging tegen te gaan. Hiernaas hebben wij producten die de PH beinvloeden of het sulfaatgehalte verlagen.   Graag geven wij u een oplossing voor uw industriele toepassing of het oplossen van het millieu technisch vraagstuk.

 

Immobilisatie van de grond of reststromen

De belangrijkste zorg in vervuilde grond door stortplaatsen of andere vaste afvalstoffen is het uitlogen van zwaar metaal in de grond en de daaropvolgende verontreiniging van ondergronds en bovengronds water. Zware metalen hebben een zeer lage oplosbaarheid bij een pH van 9 – 10, waardoor ze effectief uitlogen onder de grond. Zowel magnesiumoxide als magnesiumhydroxide kunnen worden gebruikt als uitstekende pH-modificators om dergelijke pH-waarden te bereiken.

 

Afvalwaterbehandeling

Magnesiumoxide en magnesiumhydroxide kunnen beide op veschillende manieren worden gebruikt bij de behandeling van afvalwater:

  • Om de onaangename geur van afvalwater te laten verdwijnen moeten H2S en ammonia uit het water worden verwijderd. Dit kan worden gedaan door MgO aan het syteem toe te voegen met een bufferoplossing van pH 9-9,5. Hierdoor wordt voorkomen dat H2S wordt gevormd.
  • Corrosie van de nutsvoorzieningen of van de tanks met afvalwater draagt ook bij aan de vorming van zwavelzuur (H2SO4). Basische magnesium reagens kunnen helpen dit te voorkomen door telkens magnesiumoxide of magnesiumhydroxide toe te voegen in delen van het systeem om de pH te veranderen of door het vrije oppervlak te coaten met een suspensie van magnesiumhydroxide.
  • Het verwijderen van fosfor is sinds kort van groot belang sinds fosfaat het fonomeen eutrofiëring bevordert wat kan leiden tot de dood van het waterleven. Bovendien is door een daling van natuurlijke fosfaatafzetting terugwinning en recycling van fosfor van belang geworden.

Het bijproduct van de fosfor verwijdering heet struviet en kan worden gebruikt als meststof (Mg, N, P-bron). Magnesium-ionen veroorzaken de verhoging van de chlorofylproductie, omdat zij de centrale positie in het molecuul bezetten, terwijl de N en P belangrijke voedingsstoffen zijn voor planten. Op die manier kan het bijproduct verkocht worden als meststof waardoor het hele verwerkingsproces nog rendabeler wordt.

Er moet opgemerkt worden dat het gebruik van MgO/MG(OH)2 als beste de opbrengst van fosfaat hersteld in vergelijking met Ca(OH)2/CaO doordat de pH effectiever onder controle kan worden gehouden.

GeoCrete®

De speciaal aangepaste GeoCrete® is ontwikkeld voor immobilisatie doeleinden en zorgt ervoor dat verontreinigingen de grond op zo’n manier kunnen bereiken dat lekken binnen de vereiste grenzen blijft. Zware metalen en de meeste organische verontreinigingen kunnen duurzaam worden ingebed in de nieuw gebouwde GeoCrete®-constructie. GeoCrete® bevordert de immobilisatie van milieugevaarlijke verontreinigingen. Dit omvat zware metalen en organische factoren die permanent kunnen worden gefixeerd in de nieuw gevormde kristalstructuren.

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor uw specifiek vraagstuk binnen uw bedrijfsproces en of grondstoffen.

 

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.