Wegen en verhardingen

GeoCrete® is een innovatieve oplossing voor wegenbouw. Zo worden er wegen en wegverbredingen gerealiseerd zonder onnodige grondverplaatsing en met een kortere wegafsluiting. Bij toepassing van GeoCrete® in een cementgebonden wegverbreding met de aanwezige grond, ontstaat een stabiele opsluiting van de weg en een fundatie voor betonelementen. Een voorbeeld hiervan is een rammelstrook met open grasbetonstenen.

Een constructieve stabilisatie met GeoCrete® is elastisch en blijft stabiel. Dit in tegenstelling tot het toepassen van mengpuin welke enkel bij de aanleg is verdicht. Ook leiden verzakkingen, trillingen en de wisselende vochthuishouding regelmatig tot schade aan wegen en constructies.

Door de hoge materiaaleigenschappen van een constructieve cementgebonden stabilisatie met GeoCrete® blijven wegen en verhardingen stabiel en zijn besparingen in het beton- of asfaltgebruik zeer goed mogelijk. Hergebruik bij een wegomlegging is eenvoudig uit te voeren. Afhankelijk van de eisen aan het oppervlak zijn combinaties met andere toplagen mogelijk.

Voordelen

  • Gebruik van aanwezige grond voor wegen en verhardingen
  • Af- en aanvoer van los materiaal niet nodig
  • Herbruikbaar en dus minder primair materiaal nodig
  • Geen risico op degradatie door zettingen, vochthuishouding of afschuiving
  • Vermindering van zettingen en scheuren
  • Opvriezen of schade vanonder het wegdek is niet mogelijk: een stabilisatie met GeoCrete® laat geen water en zouten door
  • Kortere wegafsluiting: het proces is vier tot vijf keer sneller dan de traditionele methode

Duurzaamheid

Grond die is gestabiliseerd met een mix van een lage dosering cement en GeoCrete® is met lage energiebelasting weer te hergebruiken. Door minder gebruik van primaire bouwstoffen en een lagere belasting op de omgeving, veroorzaakt de uitvoeringstechniek weinig overlast.

Minder materialen hoeven onnodig worden verplaatst, er is geen afvoer van grond en geen aanvoer van nieuwe bouwstoffen. Op deze manier wordt transport tot een minimum beperkt. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot en is dus minder belastend voor het milieu.

Echter de belangrijkste reden zijn de hoge materiaaleigenschappen die leiden tot betere constructies, door een meer stabiele fundering of een meer efficiënt gebruik van beton, asfalt en andere materialen, het verlagen van kosten bij aanleg en onderhoud is dan ook de voornaamste reden waarom deze techniek wordt toegepast.

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.