Waterschappen

De Nederlandse overheid stimuleert het toepassen van nieuwe technieken en innovaties rondom wegen en dijken. Kennis over bijvoorbeeld dijkversterking wordt door ingenieurs wereldwijd gedeeld om andere landen te helpen met waterveiligheid. GeoCrete werkt samen met beheerders en ingenieursbureaus. Het additief GeoCrete® is in Nederland al meer dan tien jaar met succes toegepast voor dijkversterking en havenplateaus. Naast het voordeel van een hoogwaardiger fundering onder wegen en constructies, biedt GeoCrete® voor verschillende faalmechanismen bij dijken oplossingen waarbij er geen of minder grond verplaatst wordt.

Toepassingen

 • zandwegen en landelijke wegen
 • funderingen onder asfaltwegen
 • wegverbredingen door stabilisatie van de berm
 • wegen, fietspaden en onderhoudswegen rondom dijken
 • fundaties voor tijdelijke of permanente huisvesting (evenemententerreinen)
 • natuurlijke verharding zoals wegen naar windmolens en kavelpaden
 • tijdelijke kraanopstelplaatsen
 • bedrijfsterreinen waaronder optimalisatie van de constructie en het voorkomen van verzakkingen
 • het maken van funderingsplateaus met gebruikmaking van aanwezige grond
 • oplossingen voor faalmechanismen bij dijken
 • zwaarbelaste verhardingen en constructies, zoals containerterminals, vrachtwagenopstelplaatsen

Voordelen

 • sneller
 • kostenverlagend
 • geen grondverplaatsing nodig
 • minder primair materiaal nodig
 • betere krachtafdracht
 • minder overlast en CO2
 • herbruikbaar

Wij informeren u graag over het toepassen van GeoCrete® voor wegen en onderhoudswegen. Ook vertellen we graag meer over dijkversterking en over voor welke faalmechanismen bij dijken GeoCrete® een oplossing biedt. Neem contact op!

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.