Provincies

Provincies hebben soms te maken met hoge kosten voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van provinciale wegen en wegverbredingen. Ook zijn de kosten voor onverharde wegen hoog en geven zandwegen vaak aanleiding voor overlast. Bijvoorbeeld door stof en gaten in het wegdek. GeoCrete® biedt in deze gevallen een alternatief. Deze innovatieve techniek transformeert de aanwezige grond in een natuurlijke verharding. Het wegdek van de nieuwe verharding behoudt een natuurlijke uitstraling en spoelt niet uit bij hevige regenval.

Provinciale wegen en wegverbredingen Een andere slimme toepassing van het cementadditief GeoCrete®, is het maken van wegverbredingen of een fundering onder wegen. Grond hoeft niet te worden afgevoerd en de afsluitingstijd is zeer kort. Aanwezige oude materialen kunnen in het proces worden meegenomen. Bij wegverbredingen ontstaat er een stabiele opsluiting van de weg en een fundatie voor betonelementen. Een voorbeeld hiervan is een rammelstrook met open grasbetonstenen. Door de hogere elasticiteit is een betere krachtsafdracht mogelijk. Zo wordt schade vanonder wegen, aan de zijkanten van wegen en in constructies voorkomen.

Toepassingen

 • zandwegen en landelijke wegen
 • funderingen onder asfaltwegen
 • wegverbredingen door stabilisatie van de berm
 • wegen, fietspaden en onderhoudswegen rondom dijken
 • fundaties voor tijdelijke of permanente huisvesting (evenemententerreinen)
 • natuurlijke verharding zoals wegen naar windmolens en kavelpaden
 • tijdelijke kraanopstelplaatsen
 • bedrijfsterreinen waaronder optimalisatie van de constructie en het voorkomen van verzakkingen
 • het maken van funderingsplateaus met gebruikmaking van aanwezige grond
 • oplossingen voor faalmechanismen bij dijken
 • zwaarbelaste verhardingen en constructies, zoals containerterminals, vrachtwagenopstelplaatsen

Voordelen

 • sneller
 • kostenverlagend
 • geen grondverplaatsing nodig
 • minder primair materiaal nodig
 • betere krachtafdracht
 • minder overlast en CO2
 • herbruikbaar

Wanneer uw interesse is gewekt, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.