Immobilisatie van vervuilde grond

Het toepassing van GeoCrete® voor het immobiliseren van grond met zware vervuiling met verschillende soorten metalen en olie.

Een aantal jaar geleden werden een aantal onderzoeksprogramma’s voor milieutechnologie uitgevoerd op het industrieterrein van een soldeerfabriek in Langen.

Tijdens de sanering van de vervuilde industrieterreinen werd 6.592 ton met zink verontreinigde aarde behandeld met GeoCrete®-IM en geïmmobiliseerd en vervolgens naar een plaats voor huishoudelijk afval gebracht. Daar werd het geïmmobiliseerde materiaal gebruikt voor recultivering van het afval afzettingsgebied.

Bij het immobiliseren van de met zink verontreinigde grond werd in totaal 16.100 kg GeoCrete®-IM01 gebruikt. Dit komt overeen met een mengverhouding van 2,5 kg GeoCrete®-IM01 per ton aarde. De uitvoering van de saneringsmaatregelen werd gecontroleerd en goedgekeurd door de milieudienst van de lokale overheidsinstantie in Darmstadt.

GeoCrete® bevordert de immobilisatie van milieugevaarlijke verontreinigingen. Dit omvat zware metalen evenals organische factoren die permanent kunnen worden gefixeerd in de nieuw gevormde kristalstructuren.

Heeft u een project of wilt u meer weten over de eigenschappen van Geocrete, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.