Private opdrachtgevers, investeerder eigenaar

Als opdrachtgever voor de bouw van een bedrijfshal of warehouse, is het wellicht interessant om de aanwezige bouwgrond nader te onderzoeken. Grond kan namelijk vervuild zijn met metaalhoudend materiaal, of de slappe grond of klei kan humuszuren bevatten, zoals carbon- en fulvozuur. In deze gevallen transformeert GeoCrete® deze grond in een constructief materiaal.

Als een slappe grond of klei carbon- of fulvozuur bevat, neutraliseert GeoCrete® deze zuren. De structurele veranderingen en de vorming van nieuwe mineralen tijdens de cementhydratatie, verbetert de druksterkte, de statische en dynamische elasticiteitsmodulus, de buigtreksterkte en de vorstbestendigheid van de grond aanzienlijk. De kleibodem of slappe grond wordt zo omgezet tot een stabiel oppervlak.

Constructieve stabilisatie

Het is mogelijk om de staalconstructie op een constructieve stabilisatie te bevestigen. Ook constructies die aanvankelijk met een zware betonconstructie zijn ontworpen, kunnen worden geoptimaliseerd. GeoCrete® heeft zich wereldwijd bewezen in diverse projecten. Doordat de eigenschappen van een constructieve stabilisatie meegenomen kunnen worden in het ontwerp van de gehele staalconstructie of betonconstructie, biedt GeoCrete® als mineraal voor een constructieve stabilisatie veel voordelen.

Toepassingen

 • het verhogen van de draagkracht van grond die carbon- of fulvozuur bevat
 • de aanleg van bouwwegen, zandwegen en landelijke wegen
 • funderingen onder asfaltwegen
 • wegverbredingen door stabilisatie van de berm
 • wegen, fietspaden en onderhoudswegen rondom dijken
 • fundaties voor tijdelijke of permanente huisvesting (evenemententerreinen)
 • natuurlijke verharding zoals wegen naar windmolens en kavelpaden
 • tijdelijke kraanopstelplaatsen
 • bedrijfsterreinen waaronder optimalisatie van de constructie en het voorkomen van verzakkingen
 • het maken van funderingsplateaus met gebruikmaking van aanwezige grond
 • oplossingen voor faalmechanismen bij dijken
 • zwaarbelaste verhardingen en constructies, zoals containerterminals, vrachtwagenopstelplaatsen

Voordelen

 • sneller
 • kostenverlagend
 • geen grondverplaatsing nodig
 • minder primair materiaal nodig
 • betere krachtafdracht
 • minder overlast en CO2
 • herbruikbaar

Zijn er problemen met de aanwezige bouwgrond voor de uitbreiding of nieuwbouw van uw bedrijfshuisvesting? Is er sprake van vervuiling in de grond, carbon- of fulvozuur, of wilt u gebiedseigen materiaal toepassen? Wij komen graag met u in contact!

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.