Distributeur worden

Inleiding:

Met als doel om het toepassen van Geocrete meer toegankelijk te maken om infrastructuren met een lagere milieubelasting meer duurzaam te maken. Zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe distributeurs.

 Waarom :

Opdrachtgevers willen lagere kosten bij de aanleg van wegen en het maken van constructies. Hierbij neemt de vraag naar slim bouwen met een hogere duurzaamheid toe.    

Dit wordt sterk beïnvloed door:

 •  Het gebrek aan financiële middelen  en hoge kosten voor onderhoud
 •  De klimaat verandering
 •  Maatschappelijke ontwikkelingen  

Deze veranderingen hebben het voordeel dat nieuw werkmethoden en technieken sneller toegepast worden wanneer er voldoende informatie beschikbaar is.  Dit voor het toepassen van Geocrete het geval.

Distributeur worden, naar wie zijn wij opzoek? 

Producenten van producten zoals Cement en andere materialen om de grond mee te behandelen kunnen met GeoCrete®. de eigenschappen sterk verbeteren. Hierdoor creëer je nieuwe toepassingen.  GeoCrete heeft een specifieke werking in humusrijke grondsoorten en grond welke vervuild is met metalen.  Naast GeoCrete®. biedt TIMAB magnesium  andere producten en beschikt over een eigen R&D center.  Wij nodigen deze marktpartijen uit om contact met ons op te nemen voor de distributie van ons product of het gebruik van andere materialen welke wij leveren.      

Bedrijven die reeds grond behandelen zijn in staat om in een eerdere fase betrokken te zijn bij het ontwerp van de constructie, hierdoor wordt hun invloed vergroot en neemt de kans voor een opdracht toe.  Wij nodigen deze bedrijven uit om distributeur te worden van Geocrete.

Uit de resultaten van het vooronderzoek door Geotechnische ontwerpbureaus kunnen Ingenieursbureaus resultaten halen die kunnen gebruiken in hun propositie. Wij nodigen deze bedrijven uit om onze distributeur te worden.

Wat brengen wij: 

TIMAB Magnesium ondersteund de toepassing van GeoCrete®. . De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan en zijn diverse job reports opgesteld.  Belangrijk zijn de technische ontwerp-parameters en de onderzoeksmethodiek waardoor vooraf kan worden bepaald met welke parameters het ontwerp kan worden geoptimaliseerd of verbeterd.   Naast project ondersteuning  met een samenwerking  met onze partners kunnen wij ook aan uw specifieke vraag voor een project of productontwikkeling voldoen.

TIMAB magnesium is een dochterbedrijf van de Franse Groep Roullier.  Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van Market Development Managers zodat wij erg toegankelijk zijn.   Wij hebben verschillende kantoren in diverse landen en beschikken over een uitgebreid distributienetwerk hierdoor is de leverantie ook op lastig bereikbare plaatsen mogelijk.  

Naast GeoCrete®. leveren wij andere producten die voor meerdere toepassingen geschikt zijn. TIMAB magnesium beschikt over een eigen R&D afdeling dit betekend dat wij kunnen inspelen op uw specifieke behoefte of  klant specifieke oplossingen kunnen aanbieden voor uw project of product. 

Uitnodiging:

Heeft u interesse om onze nieuwe distributeur te worden dan komen wij graag met u in contact. 

Neem contact op

Toepassingen

 • Zandwegen en landelijke wegen
 • Funderingen onder asfaltwegen
 • Wegverbredingen
 • Wegen, fietspaden en onderhoudswegen rondom dijken
 • Fundatiesvoor tijdelijke (evenemententerreinen) of permanente huisvesting
 • Natuurlijke verharding zoals wegen naar windmolens en kavelpaden
 • Tijdelijke kraan opstelplaatsen
 • Bedrijfsterreinen waaronder optimalisatie van de constructie en het voorkomen van verzakkingen
 • het maken van funderingsplateaus met gebruikmaking van aanwezige grond
 • Oplossingen voor faalmechanismen bij dijken
 • Zwaarbelaste verhardingen en constructies, zoals containerterminals, vrachtwagen opstelplaatsen

 

Voordelen

 • Sneller dus zeer kostenverlagend
 • Geen grondverplaatsing nodig dus kostenverlagend
 • Minder primair materiaal nodig
 • Betere krachtafdracht
 • Minder overlast en CO2
 • Herbruikbaar en circulair
 • Meer efficiënt gebruik van beton asfalt en andere bouwstoffen.
 • Nieuwe innovatieve toepassingen zijn mogelijk
 • Minder risico op schade door verzakking, wateroverlast of putholes
 • Uitbreiding naar constructieve stabilisaties waarbij eigenschappen worden meegenomen in het ontwerp.
 • Het stabilisatiebedrijf is eerder betrokken in de keten, bij het ontwerp
 • Ontwikkeling van nieuwe producten met cementproducenten

Indien de informatie over GeoCrete® en de toepassingen die mogelijk zijn in de verschillende werkmethoden voor u als distributeur of engineeringsbureau interessant zijn, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen!

Meer weten? Download onze

Uw vraag is onze uitdaging!

GeoCrete helpt graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.